Klinik Denemeler

Tıp bilimindeki gelişmeler sayesinde şu anda kordon kanıyla 113 kadar klinik hastalık tedavi edilebilir. Kordon kanı tıbbi uygulamaları ile ilgili FDA tarafından düzenlemesi yapılmış klinik çalışmaların sayısı her geçen yıl artmaktadır[5,6]. Nörolojik hastalıklar, otoimmün hastalıkların yol açtığı tahribatlar ve kalp-damar hastalıkları bu araştırmalarda başı çekmektedir.  Biyoteknolojik gelişmelere paralel olarak kordon kanı ile tedavi edilebilir hastalık sayısının artmaya devam edeceğine inanılmaktadır.

Oto-İmmün Hastalıklar

> Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

> Crohn hastalığı

> Tip 1 Diyabet

> Romatoid Artrit

> Kelebek Hastalığı (Lupus)

> Multipl Skleroz (MS)

> Graft-versus-Host Hastalığı (GVHD)

> Skleroderma

> Böbrek artı kök hücre nakli

 

 

Kardiyovasküler

Doğuştan Gelen Kusurlar

> Kardiyak Cerrahisi İçin Destekleyici

> Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (HLHS)

> Vasküler Greft Büyütülmesi

İskemi

Kritik Ekstremite İskemisi

Kompartman Sendromu

İskemik İnme

İskemik Kalp Hastalığı

Kardiyak Onarım

> Miyokardiyal Enfarktüs

> Kardiyomiyopati

Nörolojik Bozukluk

> Serebral Palsi

> Hipoksik İskemik Ensefalopati (HIE)

> Otizm

> Omurilik Yaralanması (SCI)

> İşitme Kaybı

Ortopedik

> Alveoler Yarık Damak Onarımı

> Diz Kıkırdak Onarımı

Kalıtsal Bozukluklarda Gen Tedavisi

> Serebral Adrenolökodistrofi

>Fanconi Anemisi

>Ağır Kombine İmmün Yetmezlik (SCID)

>Hücre Anemisi

> Wiskott-Aldrich Sendromu

 

 

> Kronik Granülomatöz Hastalığı (X’e Bağlı)

> Metakromatik Lökodistrofi

> Talasemi

Çeşitli

> Bronkopulmoner Displazi (BPD)

> Epidermolizis Bülloza

> Lizozomal Depolama Hastalıkları (in-utero nakil)

> HIV