ERKEN DOĞUM KOMPLİKASYONLARINDA OTOLOG KORDON KANI HÜCRELERİNİN KORUYUCU ETKİSİ

17 Ara 2020 Genel

      Erken doğum oranlarının yükselmesi önemli bir sağlık sorunu olarak tanımlanmaktadır. Dünyaya gelen bebeklerin % 5 ila %18’i doğrudan ya da dolaylı olarak erken doğum komplikasyonlarından etkilenebilmektedir. Erken doğum sonucu,  yeni doğanda meydana gelen patolojik bulgular ve komplikasyonlar maalesef ölümle sonuçlanabilmektedir. Erken doğum kaynaklı patolojik durumlar incelendiğinde temel mekanizma ‘ kesintiye uğrayan normal olgunlaşma’ durumu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Beyin ve akciğerler olumsuz etkilenen iki önemli organdır.  Bu iki organın potansiyel patofizyolojisi nöron demiyelinizasyonu ve alveolar dismorfi olarak tanımlanabilir. 

      Yoğum bakım müdahaleleri ve gelişen tedaviler ile erken doğum kaynaklı yeni doğan ölüm oranları azalmıştır. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde çocuklarda kalıcı hasarlar veya hayat boyu sürecek olumsuz tablolar (solunum komplikasyonları, öğrenme güçlükleri, görme ve işitme sorunları vb.) oluşabilmektedir. Hücresel tedavi ve kök hücre uygulamalarında,  tedavi stratejileri tek organı hedef alarak başarı oranını artırmaya yönelik yaklaşımlar sergilenmektedir. Kordon kanı mono nükleer hücre tabakası, kök ve progenitör hücreler açısından oldukça zengindir. Kök hücreler bir yandan, kendi kendini yenileme yeteneğine sahipken diğer yandan, farklılaşma potansiyeline sahiptirler. Bu özelliklerine ek olarak parakrin etkileri ile çevre dokuya katkıda bulunurlar. 

      Kordon kanı kaynaklı kök hücre infüzyonunun önleme (koruyucu) tedavideki etkisi son yıllarda üzerinde durulan konulardandır. Yapılan deneysel çalışmalarda bronkopulmoner displazi (akciğer-solunum sistemi hasarıgibi erken doğum ile ilişkili komplikasyonların araştırılması ayrıca  sepsis ve hipoksik iskemik ensefalopati  gibi hasarların önlenmesinde kordon kanı tedavi yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalara paralel olarak otolog kordon kanı transfüzyonunun (infüzyon) sağlıklı olduğu ve kullanılabilir olduğuna dair raporlarda yayınlanmaktadır. Son dönemlerde erken doğum kaynaklı komplikasyonlarda otolog kordon kanı infuzyonu yapılmasına dair sınırlı sayıda çalışma yapılmaya başlanmıştır. Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada otolog kordon kanı infüzyonunun erken doğum komplikasyonlarını azalttığı vurgulanmaktadır. Bu ilk bulgular erken doğuma bağlı komplikasyonların yönetilmesinde ve olası hasarın azaltılmasında otolog kordon kanının kullanabileceğini işaret etmektedir. Bu uygulamalarla yoğun bakımda kalma sürelerinde azalma, organ ve doku hasarlarında gerileme hedeflenmektedir.  

Search

+
WhatsApp chat