COVİD-19 DA HÜCRESEL TEDAVİ : MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN KULLANILMASI

COVİD-19 DA HÜCRESEL TEDAVİ

Ortaya çıkan, tekrar eden ve yayılımcı patojen hastalıkları küresel düzeyde halk sağlığı için önemli
zorluklar yaşanmasına sebep olur. Korona virüsler zarflı RNA virüsleridir. Genel olarak insanlar, diğer
memeli türleri ve kuşlar arasında, solunum, enterik, hepatik ve nörolojik hastalıklara neden olurlar.
Korona virüs ailesinin birden çok üyesi bulunur. Son olarak Çin’de görülen ve dünyaya yayılıp
pandemiye neden olan tipi COVİD-19 olarak isimlendirilmiştir.

COVID-19’un klinik spektrumu, asemptomatik formda olabileceği gibi septik şok ve çoklu organ
fonksiyon bozukluğu şeklinde ciddi ölümcül tablolarda gözlenebilir. Şu anda onaylanmış tedaviler
destekleyici olmakla birlikte, incelenen çoklu tedavi denemeleri vardır. COVID-19’un tedavisi esasen
hastaların bağışıklık sistemine bağlıdır. Bağışıklık sistemi, virüsü öldürmek için aşırı aktif hale geldiği
durumda, şiddetli sitokin üretimi ile sonuçlanan çok sayıda enflamatuar faktör oluşur. Sitokinlerin aşırı
ve kısa sürede üretimi organ hasarını takiben ödem, hava değişim bozukluğu, akut solunum sıkıntısı
sendromu, akut kardiyak hasarlanma ve ikincil enfeksiyonlar gibi durumlardan dolayı ölüme yol
açmaktadır. Bu nedenle, bu noktada, sitokinlerin aşırı üretiminden kaçınma, COVİD-19 ile enfekte
hastaların tedavisinde önemli bir durumdur.
Mezenkimal kök hücreler yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında önemli roller üstlenirler. Gerek
insan vücudunda gerekse laboratuvar ortamında farklılaşma ve çoğalma yetenekleri birçok klinik ve
pre-klinik çalışma ile ortaya konulmuştur. Mezenkimal kök hücreler otokrin ve parakrin etkileri ile
bağışıklık sistem yanıtlarında da önemli roller üstlenir. Özellikle aşırı bağışık yanıtın düzenlenmesinde
‘immünmodulatör’ etki gösterirler.

 

Mezenkimal kök hücre tedavisi teorik olarak bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonunu engeller. Mikroçevreyi iyileştirerek endojen onarımı teşvik eder. İntravenöz (damardan) infüzyon yoluyla insan
vücuduna girdikten sonra, mezenkimal kök hücrelerin bir kısmı potansiyel olarak hasarlı akciğeri
iyileştirebilir. Özellikle mikro- çevredeki aşırı sitokin üretimini baskılayabilir ve alveolar epitel
hücrelerini koruyabilir. Bu sayede akciğerde fibroz doku oluşumunu engelleyip, akciğerin fonksiyonuna
destek olabilir. Mezenkimal kök hücreler, hücresel tedavide özellikle greft ve konakçı hastalığı (GVHD)
gibi bağışıklık aracılı enflamatuar hastalıklarda ve sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün
hastalıklarda immünomodülatör etkileri kullanılmaktadır.
COVİD-19 virüsü ile enfekte hastalarda klinik araştırma seviyesinde mezenkimal kök hücre
uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca yeni hasta kabul eden çalışmalar devam etmektedir. Özellikle ağır
pnömoni tablosuyla takip edilen hastalara immünmodülatör etkilerinden faydalanmaya
çalışılmaktadır. Kasım 2019 da Çin’de başlayan pandemide hücresel tedavi ile ilgili veriler son derece
sınırlıdır. İlerleyen günlerde hem hasta sayısının hem de klinik araştırma sayılarının artma eğiliminde
olacağı düşünülmektedir. İlk yapılan mezenkimal kök hücre çalışmalarında insan göbek kordonu
kaynaklı hücreler kullanılmıştır. Burada mezenkimal kök hücrelerin tercih edilmesinin önemli sebebi,
ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hazır şekilde dondurularak saklanan dokulara ulaşmanın kolay
olması ve virüsün hücreye bağlanabileceği ACE-2 reseptörünün (virüsün hücreye girmekte kullandığı
kapı) mezenkimal hücrelerde az miktarda bulunmasıdır.

 

KAYNAK: Pain Physician: March/April 2020: 23:E71-E83

Search

+